Tips til nystartet webshop

6 gode råd til nystartede webshops

Når man lige har opstartet egen workshop og har taget springet til at starte en virksomhed op, er der nok af både praktiske og juridiske gøremål at forholde sig til.

Denne tekst er tilsigtet at skabe overblik i netop opstartsfasen ved at give råd til de nogle af mest centrale aspekter ved at starte egen webshop.

Få varer eller produkter sikkert opbevaret

Når man forhandler varer igennem sin webshop, er der stor sandsynlighed for, at ens private bolig kommer til at bære stort præg af ens forretning. Hvilket ikke altid er lige hensigtsmæssigt, hverken praktisk eller mentalt.

Heldigvis findes der alternative og eksterne opbevaringsløsninger, som samtidig (foruden selve den fysiske opbevaring af varer/produkter) kan tilbyde sikkerhed.

Der findes flere, fleksible muligheder for at finde opbevaring i København hos Pelican Self Storage.

Her kan du trygt lade dine varer opbevare og få personlig adgang til dette på næsten samtlige af døgnets timer.

Herved kommer opbevaringsrummet til at fungere som lager for webshoppens varer.

Lav en forretningsplan

Uanset størrelsen af webshop er det vigtigt for driften, at der på forhånd eller i opstartsfasen udarbejdes en forretningsplan for virksomheden.

Denne skal fungerer som webshoppens ansigt både udadtil og indadtil og fortælle om webshoppens formål, fundament og intentioner.

Forretningsplanen er primært til for virksomhedsejerens skyld, da den hjælper til at danne overblik over udvikling i forhold til målsætninger.

Planen er et dynamisk redskab, som løbende justeres i takt med webshoppens udvikling. Både på kort og lang sigt er den medvirkende til at skabe de retningslinjer, som virksomheden skal bygge på.

Optimer kvaliteten af markedsføring

Det har stor betydning for webshoppens markedsføringsværdi, at der er sammenhæng mellem dens navn, hjemmesidens navn samt e-mailadresse. Det vil sige, at virksomhedens navn afspejles i dens e-mailadresse og så vidt muligt også i domænenavnet.

Derfor kan det svare sig at foretage lidt ’fodarbejde’ med hensyn at undersøge markedet for lignende typer af virksomheder, som sælger matchende produkter.
Her skal de undersøges i forhold til navne.

Det er vigtigt, at navnet på webshoppen får virksomheden til at skille sig ud fra sine konkurrenter og samtidig kort og enkelt give kunderne et indtryk af virksomheden.

Det er muligt at undersøge ledige domænenavne for at finde ud af, om ens forslag til virksomhedsnavn er frit.

Afklar typen af virksomhed

Hvorvidt webshoppen skal fungere som hobbyvirksomhed eller fuldtidsvirksomhed, har stor betydning for økonomien omkring projektet.

Der gælder specifikke regelsæt til hver type virksomhed, som det er vigtigt at forholde sig til i opstartsfasen.

I tilfælde af at webshoppen er det store spring fra livet som lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende, er der centrale økonomiske forhold, der skal afklares – herunder blandt andet forsikring, oprettelse af CVR nummer hvor webshoppen momsregistreres.

Her vil det være fordelagtigt at udarbejde regnskab på forhånd som overbliksskabende redskab til at vælge forsikringsselskab – og gerne indhente flere forskellige tilbud på disse.

Lav en arbejdsplan og skab tid

Det er svært som iværksætter ikke at lade sig rive med af spændingen omkring at opstarte egen webshop. Og den ene timer tager hurtigt den næste. Dette kan få betydning for øvrige aktiviteter i ens kalender.

Derfor er det vigtigt for ens egen skyld, at man laver en arbejdsplan eller et skema, som kan være med til at adskille arbejdsliv fra privatliv. For når man arbejder hjemmefra med egen webshop, fungere ens fysiske privatliv i form af bolig også som ens arbejdsplads.

Muligvis er det nemt at bruge en masse tid i starten på sin webshop. Men for at man kan holde gnisten oppe og hovedet klart, er det nødvendigt med værdifuld adspredelse. Derfor kan det være en hjælp at kalenderføre tid til sig selv og socialt samvær.

Spar med andre virksomhedsejere og skab netværk

Ordet ’netværk’ er et yndet begreb i tiden. Og dette er ikke uden grund – slet ikke når det kommer til at drive egen virksomhed og webshop, som for manges vedkommende opstarter som en enkeltmandsvirksomhed.

Det har stor værdi både for både drift og udvikling, at man begår sig i netværk, der kan være medvirkende til at ajourføre én på det marked, man sælger varer indenfor.

Den bedste viden hentes fra dem, som i forvejen er erfarne indenfor et givent område, og den bedste læring hentes ved at være nysgerrig og åbensindet.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar