E-learning

3 tips til at komme i gang med rigtig e-learning

E-learning er langt mere end bare en video med den lærer, der underviser. Rigtig e-learning skaber en læringsoplevelse, som er designet til at dække alle de måder, som vi lærer og forstår ny viden på. Det kræver både mulighed for at løse opgaver, arbejde aktivt med emnet og få præsenteret den nye viden på forskellige måder. Læs med, og få 3 tips til at komme i gang med e-learning.

E-learning har vundet stor udbredelse i løbet af de seneste 10-15 år. Særligt tjenester som Lynda.com (som i dag er en del af LinkedIn), danske GoLearn og en underskov af soloselvstændige har stor kommercielt succes med at sælge videokurser om alt mellem himmel og jord.

Men kurserne er og bliver videokurser. For skal det være rigtig e-learning, kræver det, at kursusindholdet dækker mere end bare to af de læringsstile, som vi mennesker anvender, når vi skal tillære os ny viden.

Tip 1 – Skab indhold til alle læringsstile

Der er nemlig stor forskel på, hvordan vi mennesker tilegner os ny viden.

Spørger vi eksperterne, har vi mange forskellige måder at lære noget nyt på. Det afhænger helt og holdent af, hvordan vi bedst forstår det, vi bliver præsenteret for. Således tales der om 4 grundlæggende tilgange, der alle anvender en eller flere af vores sanser:

  • De visuelle skal have det vist – enten rent fysisk eller i form af en mental model
  • De auditive skal have det fortalt på en måde, så det skaber den rigtige sammenhæng
  • De taktile skal have det i hænderne, for at kunne tilegne sig ny viden
  • De kinæstetiske skal helst bruge hele kroppen, for at få det indlært.

Det er de færreste, der kun anvender en enkelt af de 4 grundlæggende læringsstile. Men oftest er der en af dem, som er vores mest foretrukne – og de andre supplerer så på forskellige måder til indlæringen af stoffet.

Derfor er du nødt til at tilrettelægge indholdet i din undervisning, så det udover video også indeholder:

  • Opgaver, som giver mulighed for at komme til at arbejde med stoffet på egen hånd
  • Små animationer eller lignende, som enten giver mulighed for at arbejde med stoffet i praksis (f.eks. skærmanimation af et program, eleven skal klikke sig igennem) eller skabe en retvisende mental model at emneområdet (f.eks. i form af et pusle- eller vendespil)

Tips 2 – Sørg for flere tilgange til stoffet

Derudover skal du sørge for, at din præsentation af stofområdet understøtter de to udbredte tilgange til, hvordan vi bedst forstår ny viden:

  • De holistiske skal først have forklaret, hvordan den nye viden passer ind i den helhed, som de allerede kender
  • De analytiske har brug for en vis form for stringens og ensartethed i den måde, ny viden bliver præsenteret på

Samtidig har det vist sig, at dem med en holistisk tilgang oftest har nemmere ved at lære nyt, hvis der er et humoristisk element indarbejdet i læringsmaterialet.

Det stiller krav til en ensartet opbygning af de enkelte lektioner – samt at der godt må være et glimt i øjet en gang imellem.

Tips 3 – Sørg for et godt Learning Management System

Sidst men ikke mindst kræver god e-learning mere end bare en smart videoafspiller. Det kræver et særligt Learning Management System – LMS. LMS’et skal dels give læringsmuligheder for alle læringsstile, og dels gøre det nemt at distribuere e-larninglektionerne til de ansatte – samt følge op på, om de har taget de krævede kurser.

Vil du se et eksempel på et godt LMS på dansk, kan du komme i gang med e-learning her.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar